רישיון למלגזה

מה נותן לך הרישיון?

רישיון למלגזה מאפשר לנהוג ולתפעל מלגזה. המלגזה מיועדת להעמסה והובלת מטען למרחקים קצרים בעזרת זרועות פלדה המוכנסות מתחת למטען.

תנאים לקבלת רישיון נהיגה למלגזה:

  • עליך להיות בן 18 שנה לפחות.
  • רישיון נהיגה B או רישיון לטרקטור (דרגה 1) בתוקף.

תהליך הוצאת רישיון נהיגה למלגזה:

  • יש להוציא "טופס ירוק" – בקשה להוצאת רישיון למלגזה. אך אין צורך לבצע בדיקות עיניים או בדיקות אחרות.
  • יש לעבור קורס מלגזות עיוני.
  • מעבר קורס מעשי במגרש המלגזות, אורך הקורס לפחות 5 שעות לימוד אקדמאיות.
  • מעבר בהצלחה של מבחן נהיגה מעשי "טסט".

אפשרויות תעסוקה:

בעלי רישיון מלגזה יכולים להשתלב בעבודה במקצוע מבוקש בכל מפעל תעשייתי כנהגי ומפעילי מלגזה מוסמכים.

רישיון למלגזה

רוצה רישיון למלגזה