קורס בוחן נהיגה (טסטר)

מה נותן לך הקורס?

בוחן הנהיגה (הטסטר) אחראי לבחון את התלמידים שלומדים נהיגה ולאפשר העלאה של נהגים חדשים לכביש.

תנאי קבלה לקורס בוחני נהיגה:

  • עליך להיות בן 21 שנה לפחות.
  • בעל רישיון נהיגה בדרגה B עם וותק של 3 שנים לפחות. ובעלי רישיון C1 או D בוותק של שנתיים לפחות.
  • תעודת השכלה של 12 שנות לימוד.
  • ללא רישום פלילי שעלול למנוע מלקבל תעודת יושר מהמשטרה וללא עבירות תנועה חמורות (לשיקול דעתה של רשות הרישוי).

תהליך קורס בוחן נהיגה:

  • יש לגשת למשרדו של המפקח המחוזי על בתיה"ס לנהיגה במשרד הרישוי המחוזי ולהצטייד בתעודת השכלה מקורית, ברישיון נהיגה ובתעודה מזהה. למורי נהיגה יש להביא גם תעודת הוראת נהיגה.
  • משרד הרישוי יבדוק שאין לכם רישום פלילי (תעודת יושר) ויפנה אותו למבחן במכון אדם מילוא.
  • לאחר מעבר בהצלחה של המבדקים במכון אדם מילוא תקבלו הפניה לקורס בוחני נהיגה.
  • משך הקורס 444 שעות עיוני ומעשי.

הערה: למורי נהיגה שעוסקים שנתיים בהוראת נהיגה יש מסלול מקוצר – קורס השלמה לבוחני נהיגה בסך הכל 140 שעות העיוני והמעשי.

אפשרויות תעסוקה:

בוחני נהיגה משתלבים במקצוע אחראי ומבוקש כבוחן נהיגה אצל החברות הזכייניות.

קורס בוחן נהיגה - קורס טסטרים

רוצה להיות טסטר